Back view of business woman talking to h

MENS & ORGANISATIE

OVER WERKZAAM LEVEN

 

MENS & ORGANISATIE COACH

Als Mens & Organisatie Coach begeleidt Marije Sjoorda mensen met vragen over mens zijn, leven en werkzaam leven. Mensen komen met ontwikkelvraagstukken, levensvragen, dreigend verlies van balans tussen leven en werk en begeleidingsvragen gericht op terugkeer in het werk na uitval. De coaching kan dienen in het vinden van (meer) balans en veerkracht in het leven en werkzame leven.

 

WAT KAN MENS & ORGANISATIE VOOR JOU BETEKENEN?

Mens & Organisatie biedt consulatie op het gebied van mens-zijn in relatie tot  zichzelf, de ander, de organisatie en het leven. Marije heeft de wens toegankelijk te zijn voor mensen die vragen hebben op het gebied van leven en werken. Ontwikkeling, Ambitie, Verandering en Stagnatie zijn hierin dagelijkse thema's.

De geest, het denken, de ziel, het hart en het lijf zijn instrument om de ontwikkeling te volgen, de inspiratie te vinden, het vuur naar ambitie te (her)vinden, het hart te laten stuwen en het lijf als vertaler van deze wezensdelen te verstaan om tot daden over te kunnen gaan. Soms handelen vanuit noodzaak, vaker omdat je de moed hebt om te bewegen vanuit vernieuwd perspectief.

notitieboekje
 
Image by Wolfgang Hasselmann

DIENSTEN

 

MENS & ZIJN

Mens & Organisatie gaat uit van het levensprincipe dat het leven geeft en neemt. Dit principe werkt door in de levensgebieden ofwel systemen waarin wij bewegen. Hoe wij met de dynamiek van leven en werk omgaan vraagt onderhoud. Reflectie op het zelf in leven en werk houdt de mens flexibel en bewegelijk. We mogen steeds opnieuw betekenis geven aan ons leven en werkende leven. Heeft het zin? Heb ik zin?

Het gebeurt: de zin stagneert, de mate van verbonden zijn neemt af, de autonomie verzwakt, de focus vervaagt. Middels een levensgebiedenanalyse/ scan stel je vernieuwde doelen in leven en werk. De scan geeft ruimte tot het maken van een plan van aanpak en dit plan te verwezenlijken met ondersteuning van coachingsessies.

gray%20and%20black%20stone%20on%20brown%20sand_edited.jpg
Business Meeting

MENS & ORGANISATIE

De visie op verzuim, inzetbaarheid en groeibevordering beïnvloedt onder andere welk gedrag mensen vertonen bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en het wendbaar blijven in hun professionele context.


De organisatie heeft met het uitdragen van een heldere visie een duidelijke verwachting van en naar de medewerker op het gebied van ontwikkeling, zelfzorg ten aanzien van de balans tussen werk en persoon en gedrag bij verminderde belastbaarheid. Verbondenheid met en helderheid op de visie binnen de organisatie geven richting aan het gewenste gedrag van medewerkers en leidinggevende die uiteraard zelf ook medewerker zijn. Werken is gezond, zinvol, bevordert de autonomie en is bovenal uitdagend en vreugdevol. 

Mens & Organisatie is sparringspartner bij het vormen van de passende visie binnen uw organisatie. Vanuit een groter kijken naar mens-zijn in organisaties biedt zij training en workshops aan op thema.

MENS & RELATIE

De dynamiek tussen mensen onderling is zo boeiend. Inspirerende contacten brengen ons tot high performance en waanzinnige samenwerking. Stagnerende contacten halen de energie en focus omlaag en soms zelf weg. 

Reflectie op het eigen denken voelen en handelen vanuit helder waarnemen geeft inzicht en richting aan nieuwe beweging.

Transactionele analyse, NLP en Systemisch kijken geven zicht op stagnatie en richting aan vernieuwde verdiepte samenwerking. Soms is afscheid nemen van elkaar in waarheid de juiste beweging. Relatiesessies zijn bedoeld voor zakelijke relaties en zeker ook voor liefdesparen. Daar valt de organisatiecontext weg en krijgt de systemische familieachtergrond nog meer betekenis in het werken aan de liefdespatronen. We verwonden ons aan concepten over Liefde, dat is inherent aan het leven. 


Moed, kwetsbaarheid, vrijheid, vertrouwen, ruimte, humor, respect en bovenal Liefde zijn voor mij kernwaarden in de ontmoeting met wie ik werk. 

Man%20and%20woman%20on%20a%20laptop%20in%20a%20restaurant_edited.jpg
Looking_edited.jpg

MENS & LEVEN

Tijdens individuele sessies ontstaat er in de ontmoeting meer zicht op onze eigen aard, wie wij werkelijk zijn of zijn geworden. Het leven vormt ons soms ongemerkt om en we treffen onszelf aan op plekken die niet altijd meer kloppen met wie we in essentie zijn.


De vrije beweging houden in combinatie met de dagelijkse verantwoordelijkheden vraagt aandacht tijd en inspiratie. Hoofd hart en lijf verbinden in het dagelijkse ritme van leven vraagt toewijding. In gesprek gaan met jezelf via de ander levert verrassende en verruimende inzichten op.

MENS & ROUW

Rouw en Liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het hart is vol in het geding. Hoe we afscheid nemen of juist niet vraagt een afstemming die verfijnd, kwetsbaar en zorgvuldig is. Rouwen vraagt tijd en aandacht. In combinatie met de verantwoordelijkheden van het alledaagse soms lastig te verenigen.
Rouw gaat over jou. Over jouw manier van de liefde voor iemand of iets vormgeven. Ook, of juist als het niet meer in de ontmoeting met de persoon, het werk, of het verlangen kan. Bij complexe rouw werk ik graag samen met andere mensen die de helende reis mee kunnen dragen. Afhankelijk van wat jou past en wat nodig is zoeken we naar aanvulling op de sessies die we hebben.

Herdenkingskaars
White Flowers

OVER MENS & ORGANISATIE

Mens & Organisatie is opgericht in 2012. Haar missie is om mensen in vrijheid te laten bewegen in leven en werk.

Zij draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn op het gebied van mens zijn in een organisatie en mens zijn in leven. Mens & Organisatie dient in het vergroten van de draagkracht in de mens zelf. Zij draagt bij aan het werkzame leven zo bewust en vol als mogelijk te leven.

Zin, verbondenheid, autonomie, perspectief en realiteitszin zijn hierin dragende principes. Mens & Organisatie is inzetbaar op het vlak van ontwikkeling, preventie, gezondheid en verzuim. Op organisatie niveau is zij consultant op het gebied van visievorming op verzuim, gedrag en gezondheid.

Vanuit verruimd perspectief reflecteert mens & organisatie mee op vraagstukken die mens en organisatie treffen op het gebied van mens-zijn. Dienend leiderschap staat hierin voorop.

 

CONTACT

Neem contact op en ontdek de mogelijkheden voor jou.

0642217113

  • LinkedIn

Bedankt voor de inzending!

gray%20and%20black%20stone%20on%20brown%